PROCES-VERBAL

Incheiat astazi, 14.05.2008 in sedinta publica ordinara a Consiliului
 local al comunei Mihail Kogalniceanu, jud.Tulcea
 
 
         D-ra Cristea Gina, secretar al com. Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea anunta ca la lucrarile sedintei publice ordinare a Consiliului local participa cei 13 cati consilieri care compun Consiliul local .
         Anunta participarea la lucrarile sedintei publice a Consiliului local  a d-lui Primar Ec. Alexe Anastase, a d-nei director al Scolii Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea, Varabiev Flavia si a unor cetateni ai comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea.
         Arata ca sedinta Consiliului local este legal constituita , la lucrarile ei participand majoritatea consilierilor si ca poata sa inceapa lucrarile.
         Supune spre aprobarea Consiliului local procesul-verbal al sedintei din data de 14.04.2008 si se aproba cu votul celor 13 consilieri.
         Este invitat d-l  presedinte de sedinta Barbu Ilie sa preia conducerea lucrarilor sedintei publice ordinare a Consiliului local.
         D-l presedinte de sedinta  anunta urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei Consiliului Local din data de  14.04.2008;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2008 ;
3. Proiect de hotarare privind acordarea de tichete cadou ;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei, Statului de functii si numarului de personal al Primariei comunei Mihail Kogalniceanu pentru anul 2008 ;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a tabelului nominal cu personalul incadrat in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea  ;
6. Proiect de hotarare privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Mihail Kogalniceanu  ;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea platii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice pentru luna APRILIE 2008;
8. Proiect de hotarare privind initierea cumpararii unui teren in vederea construirii unei gradinite;
9.  Probleme diverse . 
                    
 
Se consulta domnii consilieri daca mai sunt si alte propuneri pentru ordinea de zi.
Se supune la vot  ordinea de zi si se aproba cu votul celor 13 consilieri.
I Se da cuvantul d-lui Alexe Anastase, Primarul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea, care prezinta referatul inregistrat sub nr. 1411 / 2008.
Se da cuvantul d-lui consilier Saltan Mihai , presedintele comisiei de specialitate care prezinta proiectul Hotararii privind rectificarea bugetului local pe anul 2008 si referatul de avizare a proiectului respectiv de catre comisia de specialitate.
         Se cere sa se poarte discutii pe marginea materialelor prezentate.
         D-l consilier Perianu Gheorghe afirma ca este asigurata transparenta bugetului, ca este de acord cu proiectul de hotarare , ca acesta este legal si in interesul comunei.
            Nemaifiind discutii se supune spre aprobarea Consiliului local Hotararea nr. 28/2008 si se aproba cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.
II Se da cuvantul d-lui Alexe Anastase, Primarul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea,  care prezinta referatul inregistrat sub nr. 1412/ 2008.
Se da cuvantul d-lui consilier Saltan Mihai , presedintele comisiei de specialitate care prezinta proiectul Hotararii privind acordarea de tichete cadou pentru anul 2008 cadrelor didactice, personalului nedidactic si auxiliar de la scolile Mihail Kogalniceanu, Randunica si Lastuni si angajatilor din cadrul Primariei comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea si referatul de avizare a proiectului respectiv de catre comisia de specialitate.
         Se cere sa se poarte discutii pe marginea materialelor prezentate.
         D-na consilier Geambazu Ioana aminteste ca intr-o alta sedinta de consiliu s-a propus acordarea de tichete cadou , avand in vedere ca salariile sunt mici, atat cele ale cadrelor didactice, cat si cele ale functionarilor publici.
         D-l Primar informeaza ca nu au fost sume, dar ca acum s-au acordat.
         D-l consilier Perianu Gheorghe afirma ca este de acord cu proiectul propus.
         Nemaifiind discutii se supune spre aprobarea Consiliului local Hotararea nr. 29/2008 si se aproba cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.
III Se da cuvantul d-lui Alexe Anastase, Primarul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea,  care prezinta referatul inregistrat sub nr. 1413/ 2008.
Se da cuvantul d-lui consilier Saltan Mihai , presedintele comisiei de specialitate care prezinta proiectul Hotararii privind aprobarea modificarii Organigramei, Statului de functii si numarului de personal al Primariei comunei Mihail Kogalniceanu pentru anul 2008 si referatul de avizare a proiectului respectiv de catre comisia de specialitate.
            Se cere sa se poarte discutii pe marginea materialelor prezentate.
         D-l consilier Saltan Mihai afirma ca este o problema cu privire la angajarea sefului Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
         D-l Primar precizeza ca doreste angajarea unei persoane care sa se ocupe si de probleme de informatica, prin cumul.
         D-na consilier Geambazu Ioana considera ca este necesara o astfel de persoana, care sa se ocupe de situatii de urgenta.
         D-l consilier Perianu Gheorghe intreaba care este salariul pe care il poate primi seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
         D-ra secretar Cristea Gina afirma ca salariul este cel pentru postul de muncitor calificat, intrucat in lege nu este prevazut post de sef serviciu pentru personalul contractual din administratie publica.
Nemaifiind discutii se supune spre aprobarea Consiliului local Hotararea nr. 30/2008 si se aproba cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.
IV Se da cuvantul d-lui Alexe Anastase, Primarul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea,  care prezinta referatul inregistrat sub nr. 1414/ 2008.
Se da cuvantul d-lui consilier Saltan Mihai , presedintele comisiei de specialitate care prezinta proiectul Hotararii privind aprobarea Organigramei si a tabelului nominal cu personalul incadrat in Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea si referatul de avizare a proiectului respectiv de catre comisia de specialitate.
Se cere sa se poarte discutii pe marginea materialelor prezentate.
Nefiind discutii se supune spre aprobarea Consiliului local Hotararea nr. 31/2008 si se aproba cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.
V Se da cuvantul d-lui Alexe Anastase, Primarul comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea,  care prezinta referatul inregistrat sub nr. 1415/ 2008.
Se da cuvantul d-lui consilier Saltan Mihai , presedintele comisiei de specialitate care prezinta proiectul Hotararii privind reactualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea si referatul de avizare a proiectului respectiv de catre comisia de specialitate.
Se cere sa se poarte discutii pe marginea materialelor prezentate.
Nefiind discutii se supune spre aprobarea Consiliului local Hotararea nr. 32/2008 si se aproba cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.
VI Se da cuvantul d-lui Primar Alexe Anastase, care prezinta referatul inregistrat sub nr. 1416 / 2008.
         Se da cuvantul d-lui consilier Mangulica Gheorghe, presedintele comisiei de specialitate care prezinta proiectul Hotararii privind aprobarea platii cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice pe luna APRILIE 2008  si referatul de avizare a proiectului respectiv de catre comisia de specialitate.
         Se cere sa se poarte discutii pe marginea materialelor prezentate.
         Nefiind discutii se supune spre aprobarea Consiliului local Hotararea nr. 33/2008 si se aproba cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.
         VII Se da cuvantul d-lui Primar Alexe Anastase care prezinta referatul inregistrat sub nr. 1417/ 2008 .
Se da cuvantul d-lui consilier Saltan Mihai , presedintele comisiei de specialitate care prezinta proiectul Hotararii privind initierea cumpararii prin negociere directa a unui teren in suprafata de 1500 mp, amplasat in intravilanul localitatii Mihail Kogalniceanu, tarla nr.32, parcela Vh 924/1, A 925/1 in vederea construirii unei gradinite si referatul de avizare a proiectului respectiv de catre comisia de specialitate.
         Se cere sa se poarte discutii pe marginea materialelor prezentate.
         D-l Primar precizeaza ca, la cererea unor consilieri, a revenit cu acest proiect de hotarare si propune numirea unei comisii de negociere si evaluare.
         D-l consilier Bararu Danut intreaba din ce bani se va cumpara terenul.
         D-l Primar raspunde ca acesti bani sunt prevazuti in buget .
         D-l consilier Bararu Danut afirma ca se poate face temelia gradinitei cu acesti bani si ca se poate construi gradinita in curtea scolii.
         D-l Primar precizeaza ca, avand in vedere ca va fi construita o gradinita frumoasa, este importanta amplasarea ei si propune ca in curtea scolii sa se realizeze un teren sintetic de joaca pentru copii.
         D-l consilier Saltan Mihai propune ca in curtea scolii sa se construiasca o sala de sport.
         D-l consilier Caragop Zima este de acord cu d-l consilier Bararu Danut.
         D-l consilier Cocos Vasile afirma ca pretul de vanzare este negociabil si ca trebuie infrumusetata comuna.
         D-l consilier Perianu Gheorghe precizeza ca este de acord cu proiectul de hotarare si cu utilizarea banilor in acest scop.
         D-l consilier Bararu Danut afirma ca vor fi probleme cu privire la obtinerea autorizatiei.
         D-l consilier Saltan Mihai doreste ca viitorul primar sa fie lasat sa aleaga locul unde va fi construita gradinita.
         D-l Primar explica faptul ca totul se va prelungi , probabil, pana in septembrie si ca, daca nu se face dovada achizitionarii terenului, se pierd fonduri de la Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru proiecte, fonduri pe care nici un primar nu isi poate permite sa le piarda.
         Nemaifiind discutii se supune spre aprobarea Consiliului local Hotararea nr. 34/2008 si se aproba cu votul a 10 consilieri din totalul de 13, impotriva fiind d-l consilier Bararu Danut, d-nii consilieri Saltan Mihai si Caragop Zima abtinandu-se.     
VIII Se trece la ultimul punct al ordinii de zi:
         Se da cuvantul d-nei Varabiev Flavia, Director al Scolii Mihail Kogalniceanu, jud. Tulcea .
D-na Director afirma ca Inspectoratul Scolar Judetean a asigurat ca se vor primi bani pentru construirea unei gradinite, iar Consiliul local trebuie sa asigure terenul . Isi exprima acordul pentru construirea gradinitei in spatele scolii.
Solicita informatii cu privire la gestionarea banilor din arenda pe pamant pe anul 2007. Afirma ca stie ca sunt 6500 lei, ca Scoala Randunica a achizitionat o multifunctionala in valoare de 1500 lei , ca a cerut materiale didactice , dar nu a primit.
Doreste sa se puna la dispozitie executia bugetara pe anul 2007 si sa fie consultata la intocmirea bugetului local pe anul 2008.
Intreaba care este destinatia avuta de materialele refolosibile de la scoala si propune sa fie utilizate tot pentru scoala.
Cere ca molozul de la scoala sa fie ridicat.
D-l Primar raspunde ca d-na director a venit tarziu  si informeaza ca centrala termica de la scoala a costat 650 milioane din banii Consiliului local; transportul cadrelor didactice - 300 milioane; 140 milioane- energia electrica la Randunica; pentru lemne, motorina, pentru scoala, sunt cheltuieli pe care Consiliul local le face pentru invatamant; s-a construit gard in spatele scolii. Inspectoratul Scolar Judetean nu acorda Consiliului local nici o suma in afara de salarii, restul cheltuielilor sunt asigurate din banii Consiliului local.
Precizeaza ca a prezentat Inspectoratului Scolar Judetean o situatie din care reiese alocarea de catre Consiliul local a sumei de 2,60 miliarde pentru scoala.
Comunica faptul ca inspectoratele scolare lasa in seama consiliilor locale toate cheltuielile in afara salariilor, defavorizate fiind in aceasta situatie scolile din zone sarace. Anunta ca vor fi trimisi copiii de la gradinita intr-o excursie la Constanta.
Informeaza ca nu este voie sa se schimbe destinatia banilor si ca acestia au fost alocati prin Hotarare a Consiliului local.
In legatura cu molozul din curtea scolii, precizeaza ca finantarea si licitatia sunt facute direct de Inspectoratul Scolar si ca firma trebuie sa asigure inlaturarea molozului .
Anunta mutarea bibliotecii in fata laboratorului de biologie, in urma prezentarii unei Note de fundamentare la Inspectoratul Scolar si dupa ce s-a luat legatura cu proiectantul si cu arhitectul . Propune ca bibliotecii sa i se dea denumirea de " Stefan Caraman".
Aduce la cunostinta ca orice lucrare trebuie receptionata , iar constructorul nu va preda lucrarea fara sa inlature molozul.
Informeaza ca a solicitat urgentarea lucrarilor la scoala datorita faptului ca acolo se va amenaja biroul sectiei de votare . Solicita aprobarea consilierilor pentru a afisa listele electorale pe geamul scolii pentru a fi cunoscute de cetateni .
 D-na Director al Scolii Mihail Kogalniceanu solicita lamuriri cu privire la rectificarea de buget si intreaba daca vin bani din TVA.
D-l Primar raspunde ca banii vin pentru Consiliul local si repartizarea se face de catre Consiliul local.
D-na Director afirma ca se simte ofensata ca nu a primit bani.
D-l Primar precizeaza ca sumele cheltuite cu Primaria sunt mai mici decat cele cu Scoala Mihail Kogalniceanu . 
Informeaza ca la Scoala Lastuni Consiliul local urmeaza sa construiasca o magazie de lemne si un pichet PSI, pentru care au fost prevazuti bani.
D-l consilier Caragop Zima afirma ca trebuiau dati banii scolii, ca nu trebuiau cheltuiti.
         Nemaifiind discutii , d-l  presedinte de sedinta multumeste pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei publice ordinare a Consiliului local.
Drept pentru care s-a incheiat  prezentul proces-verbal in doua exemplare.
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                             SECRETAR,
                                                                                  Jurist Cristea Gina


Today, there have been 1 visitors (3 hits) on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=